Reglemente

Länken till Specialreglementet för Supermoto 2014/2015 är uppdaterad!

Saxat ur Nationellt Tävlingsreglemente (NT) som går att hitta i Svemos Motorkalender.

6.3 Reglementskännedom och reglementsefterlevnad
Licensinnehavaren (förare, passagerare och funktionär) erkänner sig, i och med anmälan till tävling och deltagande i träning/tävling, äga full kännedom om NT samt om SR och TR för de tävlingar i vilka vederbörande deltar och förbinder sig att utan reservation följa och acceptera dessa reglementen och regler med de konsekvenser detta kan medföra.

Vad innebär då detta ? Jo, att så fort du som förare anmäler dig till en tävling så är du också skyldig att känna till alla de regler som styr ditt tävlande. Reglerna finns att läsa i Nationellt Tävlingsreglemente (NT), Specialreglemente (SR) för supermoto och Tilläggsreglerna (TR). TR är specifika för respektive tävling och publiceras av arrangören.


Back to Top ↑