Nyheter

Published on december 11th, 2012 | by Supermotosweden.se

Rapport från nordiskt förbundsmöte

Det har nyligen varit nordiskt förbundsmöte där representanter för varje sektion träffats. För supermotons del har två gemensamma riktlinjer och mål för säsongen 2013 utformats.

  • Efter en tid utan fungerande nordiska mästerskap beslutades att det skall undersökas om det är möjligt att återuppta och genomföra under säsongen 2013. En serie om fyra eller fem deltävlingar – en i varje land – skall arrangeras. Gemensamma regler skall utformas. Respektive sektion skall uppmuntra och hjälpa till för de förare som vill köra dessa tävlingar.
  • Även en nordisk lagtävling likt lag-vm skall genomföras under 2013 om sektionerna för respektive land kommer fram till att detta är ett realistiskt mål. Sverige ansågs vara mest lämpligt för detta arrangemang.

Nästa nordiska sektionsmöte för fortsatt arbete med detta kommer att hållas så fort 2013 års VM-kalender är fastställd.

I samband med förbundsmötet upprättades även en kontakt mellan sektionen och Youthstream. Sektionen har nu anmält sitt intresse till Youthstream att säsongen 2014 arrangera en VM-deltävling i Sverige. Youthstream ställde sig positiv till detta visade intresse från svensk sida. Sektionen skall nu utvärdera om det är ett realistiskt och genomförbart mål att en VM-deltävling under 2014 genomföres.

Lars Rostedt
Sammankallande för Supermotosektionen
Svenska Motorcykel och snöskoterförbundet

Tags: ,


About the Author

Supermotosweden.seBack to Top ↑