Supermotosektionen kallar här med klubbar som är aktiva inom Supermoto till Nationellt Grenmöte.

Nationella Grenmötet

Datum: Söndag 16 november 2014
Plats: Svemohuset, Norrköping
Tid: kl.13.00-ca 15.00 OBS!
(Samling för lunch kl.12.00, efter NGM påbörjas Utvecklingsmöte för Supermoto 2015.)

Namnförslag på personer som skall ingå i sektionen eller namnförslag på förbundsmötesrepresentanter, skall vara valberedningen stig.klemetz@svemo.se tillhanda senast 3 veckor innan mötet. Namnförslag kan även ges under mötet. Endast personer som tillfrågats och tackat ja till att vara valbara är möjliga att välja.

Anmälan görs senast 10 oktober. Anmälan görs på följande länk: Anmälan Nationellt Grenmöte 2014 (länk)

En notis och vädjan från sektionen:

Det är av yttersta vikt att alla aktiva inom supermoton tänker till och deltar i urvalet av sektionsledamöterna samt sammankallande ansvarig. Notera även att de som föreslås till sektionen måste vara positiva till att ta positionen och skall ha uttryckt sitt medgivande till en nominering. Om man är nöjd med sittande i sektionen, uppskattas om även det meddelas.

Sektionen är till för förarna och skall arbeta aktivt och engagerat för sportens bästa, det viktigaste är därför att alla gör sin röst hörd inför grenmötet och tar upp frågor som kan diskuteras under utvecklingsmötet, litet som stort! Alla kan vara med och påverka, något vi ser som en självklarhet för att bibehålla en aktiv sport.

Kontakta gärna Johanna om du har några funderingar innan mötet: johanna.carlsson@svemo.se

Lägg annars gärna era synpunkter och frågor i kommentarerna nedan!

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Information om tid och plats där kallelsen lades ut på www.svemo.se samt godkännande att så skett
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justeringsmän
 8. Val av två rösträknare
 9. Val av namn att föreslås ingå i sektionen samt prioritering av dessa.
 10. Förslag om att justera protokollet omgående
 11. Mötet avslutas
0 Shares:
1 comment
 1. Inkomna synpunkter från Ola Andersson, disskutera gärna vidare i kommentarerna. Givetvis eftersöker vi att konversationen hålls konstruktiv.

  SUPERMOT0 2015

  Hur gör vi för att få fler förare till supermoton och hur lockar vi publiken till tävlingarna .

  LITE FRÅGESTÄLLNINGAR OM SUPERMOTON I SVERIGE 2015

  – tre SM-tävlingar maj-juni och tre SM-tävlingar augusti-september
  – fortsatt samarbete med Norsk supermoto som räddade oss från katastrof 2014
  – gärna deltagande i Lag-VM om sektionen samtidigt står för ett veckosluts träningsläger
  för alla supermotoförare som har års-licens eller deltagit i tävling på engångs-licens
  – tävlingar utan SM-status på go-cart banor även om grusdel saknas . Vid dessa tävlingar
  bör vi på något sätt få in “gat-åkarna” i programmet med organiserad åkning i någon
  form .
  – söka samarbete med roadracing-arrangörer . Vi kanske kan passa in i deras program
  även om det då inte blir någon grusåkning .
  – bättre kommunikation mellan supermoto-sektionen och förare , sektionen kallar till träff
  vid SM-tävlingar .
  – omvänd start-ordning för de två första startleden i ett heat vid SM-tävlingar på
  samma sätt som vid STCC-tävlingar .
  – på något sätt måste vi ha jämnare open-heat för att våra nybörjare skall våga delta i
  våra tävlingar .
  – de överlägset snabba open-förarna ( som varvar nästan hela startfältet ) skall tvingas
  upp till elit för att ej bromsa intaget av nya oerfarna förare . Är man en snabb förare
  så kör man i elit .
  – den förening som tar en SM-tävling dit där publiken finns ges möjlighet till ett
  utvecklingsbidrag som säkerhet ( 10-15 000 kr )
  – gärna två yngre och kreativa krafter till supermoto-sektionen även om det då blir fyra
  sektionsmedlemmar , inga gamla gubbar som # 36 .
  – fortsatt satsning på supermotsweden.se , supermotons forum som bara blir bättre och
  bättre .
  – Face-book , javisst , men ej som ett officiellt supermoto-forum . Se till att framföra
  åsikter via supermotosweden.se, men diskutera gärna på Face-book .

  DETTA ÄR SYNPUNKTER OCH FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR ATT FÅ IGÅNG EN KREATIV DISKUSSION OM SUPERMOTONS UTVECKLING I SVERIGE .
  UNDERTECKNAD ÄR ÖVERTYGAD OM ATT FÖRARE MED FLERA HAR SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG SOM ALDRIG KOMMER FRAM .
  VI BEHÖVER EN DISKUSSION OMGÅENDE SÅ ATT SUPERMOTOSEKTIONEN FÅR NÅGOT ATT TÄNKA PÅ OCH BEHANDLA VID GRENMÖTET I MITTEN PÅ NOVEMBER .

  Tack för ordet och önskan om en bra utveckling från #36 Ola Andersson

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

You May Also Like