Sektionsinfo

Published on oktober 15th, 2014 | by Maeva

1

Kallelse till Nationellt Grenmöte för Supermoto 2014

Supermotosektionen kallar här med klubbar som är aktiva inom Supermoto till Nationellt Grenmöte.

Nationella Grenmötet

Datum: Söndag 16 november 2014
Plats: Svemohuset, Norrköping
Tid: kl.13.00-ca 15.00 OBS!
(Samling för lunch kl.12.00, efter NGM påbörjas Utvecklingsmöte för Supermoto 2015.)

Namnförslag på personer som skall ingå i sektionen eller namnförslag på förbundsmötesrepresentanter, skall vara valberedningen stig.klemetz@svemo.se tillhanda senast 3 veckor innan mötet. Namnförslag kan även ges under mötet. Endast personer som tillfrågats och tackat ja till att vara valbara är möjliga att välja.

Anmälan görs senast 10 oktober. Anmälan görs på följande länk: Anmälan Nationellt Grenmöte 2014 (länk)

En notis och vädjan från sektionen:

Det är av yttersta vikt att alla aktiva inom supermoton tänker till och deltar i urvalet av sektionsledamöterna samt sammankallande ansvarig. Notera även att de som föreslås till sektionen måste vara positiva till att ta positionen och skall ha uttryckt sitt medgivande till en nominering. Om man är nöjd med sittande i sektionen, uppskattas om även det meddelas.

Sektionen är till för förarna och skall arbeta aktivt och engagerat för sportens bästa, det viktigaste är därför att alla gör sin röst hörd inför grenmötet och tar upp frågor som kan diskuteras under utvecklingsmötet, litet som stort! Alla kan vara med och påverka, något vi ser som en självklarhet för att bibehålla en aktiv sport.

Kontakta gärna Johanna om du har några funderingar innan mötet: johanna.carlsson@svemo.se

Lägg annars gärna era synpunkter och frågor i kommentarerna nedan!

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Information om tid och plats där kallelsen lades ut på www.svemo.se samt godkännande att så skett
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justeringsmän
 8. Val av två rösträknare
 9. Val av namn att föreslås ingå i sektionen samt prioritering av dessa.
 10. Förslag om att justera protokollet omgående
 11. Mötet avslutas

Tags: ,


About the Author

Ansvarig utgivare för Supermotosweden och fotoentusiast på tävlingar/träningar . Sambo till supermotopiloten #18 Ricken Eriksen, webbnörd och allmän hönsmamma. Aktiv inom initiativet för #Braaapfonden, #wearesupermoto och Supermotosweden.se.Back to Top ↑