Race two of the Swedish Nationa series of 2020, was run on the go-cart track in Borlänge, without a dirt section. The 830-meter-long track is narrow and does not offer many overtaking opportunities. If you want to get past the driver in front, you have to be noticeably faster or go in and take your place. Something that we saw several of the pilots had problems with.

Open

In the Open class, we were surprised to see 22 drivers registered, which resulted in A and B finals. Johan Altzar who we thought would take over the series lead this weekend, chose to step up and run in Elit on a wildcard. He rode times that were about two seconds faster than second positioned rider in Open, so it was the correct decision we feel. We’ll see if he keeps going in the Elite class for the rest of the year or if he comes back to Open when we’re no longer on his home track.

The fight in the Open class was between Niclas Jonsson, Patrick Bengtsson, Jimmy Hedlund and Joackim Wigestål. Niclas competed in the Borlänge competition last year and went down in the final. He placed fifth and sixth in heats one and two last year. So we were not too surprised to see him high up in this year’s results list. Patrick and Jocke we haven’t seen in top fights before so it was a happy surprise. Jimmy normally drives supermono with his Husqvarna 701 which is tuned to run big track / supermono. It is far from suited to the driving it was subjected to over the weekend and it was very clear that full throttle out of tight curves with the 701 created some friction between rubber and asphalt.

Niclas managed to win the first heat. He finished second in heats two and third in the final. It gave him the overall victory.

Jocke placed fourth and third in heats one and two. In the final heat with reverse starting order, he managed to clinch the win after starting in the third half. A crash in the first bend ensured that three drivers from the first and second starting stages had to ride to the back and chase. Jocke was second overall in the competition.

Patrick looked strong at trainings and qualifiers and in the first heat he had the lead but saw himself overtaken by Niclas and he placed 2-8-5 during the day. It wasn’t enough for a podium, but he has third place in the overall.

Jimmy drove well and won heat two. He was third overall after placing 3-1-4.It looks like there is more interest from riders to run a race if it is a pure asphalt race. It’s fun to see and it’s a luxury problem that the open has to run with A and B-finals.

Elit

Hampus came to the start as second in the championship after a mechanical trouble in Södertälje, Fredrik had the lead for the weekend. But this time there was nothing messing with Hampus and he was able to cross the line as 1-1-1 without any major problems. Max Eriksson guest-starred and took second place in all heats before Fredrik.

There were some fights further down the field. Johan Altzar had to contend with both Jonas Skovby and Daniel Christensen. Johan did well but Skovby beat him in heat one and in the final heat. Johan was behind him and it looked like he could have run away if he had just made it past. But Skovby blocked and refused to let go of his placement. We know since last year that Skovby is fast on gravel, so it will be interesting to see if Johan and Skovby will continue to fight in upcoming races where the tracks are more varied and allow more overtakings.

Dam

The women’s class had three participants this weekend and the fight went between Frida Granvik and Henny Cederholm where Frida won two of three heats. Lisa Envall took third place.

All results can be found on Svemo’s website  and on  Speedhive. Would you rather see the summary in moving pictures, when you have now read all the text, there is a movie from  Segerlind Foto on YouTube, also below.

The next race is held in Borås, which in the past has been very good at attracting new drivers to their competitions. Can we beat the number of participants from Borlänge already in the next competition?

7 Shares:
Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

You May Also Like

Deltävling två kördes på gokartbanan i Borlänge, utan grusdel. Den 830 meter långa banan är smal och bjuder inte på många omkörningstillfällen, vill man ta sig förbi föraren framför så måste man vara märkbart snabbare eller gå in och ta plats. Något som vi såg flera av piloterna ha problem med.

Open

I open var det smått förvånande 22 förare anmälda, vilket resulterade i A och B finaler. Johan Altzar som vi trodde skulle ta över serieledningen den här helgen valde att kliva upp och köra i Elit på ett wildcard. Han körde tider som var runt två sek snabbare än andreman i open, så det var rätt beslut. Vi får se om han fortsätter åka i elit resten av året eller om han kommer tillbaka till open när vi inte längre är på hans hemmabana.

Fighten i open stod mellan Niclas Jonsson, Patrick Bengtsson, Jimmy Hedlund och Joackim Wigestål. Niclas körde Borlängetävlingen ifjol och körde omkull i finalen. Han placerade sig på femte och sjätte plats i heat ett och två förra året. Så vi är inte alltför förvånade över att se honom högt upp i årets resultatlista. Patrick och Jocke har vi inte sett i toppstrider förut så det var en glad överraskning. Jimmy kör normalt supermono med sin Husqvarna 701 som är trimmad för att köra storbana/supermono. Den är långt ifrån anpassad för den körning som den utsattes för under helgen och det var väldigt tydligt att full gas ut från tighta kurvor med 701:an skapade en viss kamp mellan gummi och asfalt. 

Niclas lyckades vinna det första heatet. Han kom tvåa i heat två och trea i finalen. Det gav honom totalsegern.

Jocke placerade sig fyra och trea i heat ett och två. I finalheatet med omvänd startordning så lyckades han knipa vinsten efter att ha startat i tredje startled. En krasch i första böj såg till så att tre förare från första och andra startled fick åka längst bak och jaga. Jocke blev tvåa totalt i deltävlingen.

Patrick såg stark ut på träningar och kval och i det första heatet så hade han ledningen men fick se sig omkörd av Niclas och han placerade sig 2-8-5 under dagen. Det räckte inte till en pallplats men han har tredjeplatsen i totalen.

Jimmy körde bra och vann heat två. Han blev trea totalt efter att ha placerat sig 3-1-4.

Det ser ut som att det finns ett intresse för förare att köra något race om det är en ren asfaltstävling. Det är kul att se och det är ett lyxproblem att open måste köras med A och B-final.

Elit

Hampus kom till start som tvåa i mästerskapet efter ett mekaniskt bekymmer i Södertälje, Fredrik hade ledningen inför helgen. Men den här gången var det inget som strulade för Hampus och han kunde korsa linjen som 1-1-1 utan några större problem. Max Eriksson gästspelade och tog andraplatsen i samtliga heat före Fredrik.

Det fanns en del fighter längre ned i fältet. Johan Altzar fick tampas med både Jonas Skovby och Daniel Christensen. Johan gjorde bra ifrån sig men Skovby slog honom i heat ett och i finalheatet. Johan låg bakom honom och det såg ut som att han hade kunnat dra ifrån om han bara hade tagit sig förbi. Men Skovby blockade och vägrade släppa sin placering. Vi vet sen förra året att Skovby är snabb på grus, så det ska bli intressant att se om Johan och Skovby kommer fortsätta fightas i kommande tävlingar där banorna är mer varierande och tillåter mer omkörningar.

Dam

Damklassen hade tre deltagare i helgen och kampen gick mellan Frida Granvik och Henny Cederholm där Frida vann två av tre heat. Lisa Envall tog tredjeplatsen.

Samtliga resultat hittar ni på Svemos hemsida och på Speedhive. Vill ni hellre se sammanfattningen i rörliga bilder, när ni nu läst all text, så finns det en film ifrån Segerlind Foto på YouTube, även nedan.

Nästa deltävling körs i Borås som tidigare har varit väldigt duktiga på att locka nya förare till sina tävlingar. 


Kan vi slå deltagarantalet ifrån Borlänge redan i nästa deltävling?

7 Shares:
1 comment
Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

You May Also Like
Läs mer

Ett blått Borås

Den tredje deltävlingen tog oss till ett väldigt varmt Borås med uppåt 30 graders värme. Under lördagens träningar…