The third race took us to a very warm Borås with up to 30 degree heat. During Saturday’s practice, more drivers held back on driving workouts so as not to run out before the races had even started.

Open

In the Open, 24 drivers participated, enough to run A and B finals here as well. Well done organizer!

The drivers were split up at Open one and two, where the first and second places in Open two get to step up and run the A-final. The A-final thus had 15 drivers while the B-final consisted of 9 drivers. Martin Ekwall and August Lundström worked their way into the A-final where they could place in ninth and fourteenth place.

Newcomer Andreas Andersson was fastest at today’s training, fastest at qualifying and won heats one and two. He worked his way through the entire field, of course, on two laps (!), even in the final with reverse starting order and took the victory. Andreas had a best time during the day at 55,933. It would have been enough for a seventh starting place in the elite, and then he had also got someone to contend with.

In second place, in all three heats, came Albin Lundbäck. Albin drove well already on Tuvängen but could really show his capacity now on a track with a longer gravel section. Anton Johansson was able to pinch third place in the first heat and in the final heat. He had to settle for sixth place in heat two. Even so, he got enough points for a podium.

Elit

For the first time in a long time, we got an exciting qualification round in the Elite class. After just a few minutes into qualifying we could see Hampus Gustafson coming running next to the bike from the other side of the track, in 26 degree heat. Once off the track, he leaves the seemingly broken machine, runs to his tent and the team prepares the second bike that stood on rain tires. With 15 minutes left of the session, Hampus goes out on to cold slicks. It took him three laps before he feels he can start pushing again.

In the meantime, Fredrik Eriksson worked on his lap times and put 54,273 on lap seven. Soon after, Hampus sets his fastest time, 53,683. Fredrik improves again on his last lap to 54,127, but that’s not quite enough to beat Hampus. Carl Wennerberg set the third best time at 54,556.

Hampus takes the win in heats one and two from pole with customary simplicity. In the final, however, he gets a little backlash. Hampus ends up behind a wobble on the gravel during lap two, giving the guys a head start. After the first lap he is up in fifth place, but it takes him until the penultimate lap before he is up to the lead..

Fredrik delivers and takes second place in heats one and two. In the final he never manages to get past Skovby and has to settle for third place. Daniel Christensen, Carl and Jonas Skovby offered nice fights. In heat one Daniel was in third place for six laps before Skovby and Carl could pass. After that, Daniel dropped on the drivers in front and he could never really challenge them any more during the day. Skovby was able to get past Carl and Daniel in the first heat for third place. Carl won the fight in heat two but will have to settle for fourth place in the final heat. It’s really fun to see Skovby show his feet when we run tracks where it benefits drivers who are strong on a loose surface.

Hampus took the total for the day with Fredrik in second place and Skovby in third.

Johan Altzar, who drove in Elit for the first time in Borlänge, placed in seventh place.

We still feel that we should mention Fredrik one more time. Of all the active drivers we have, Fredrik is the one who has driven the longest. He delivers year after year and places himself on podiums consistently. But above all, it is very rarely we see Fredrik make mistakes in his driving. He deserves an extra picture.

Lappers and the blue flag

During the day in Borås we unfortunately also saw something that does not benefit the drivers or the competition. On at least four occasions, pilots could be seen being alerted with a clear blue flag, giving more gas and, we can assume, trying to take advantage of the fact that faster drivers are behind it. [If you can block the passing contender, it’s likely the guy who chased you can’t get past either.]

The regulations say this about the blue flag that is waved when you are about to be [varvad]:

“Pay attention, you’re being lapped. The driver shall continue to drive as before with consistent track selection but without covering or driving defensively.”

Sadly, several drivers simply did not respect the regulations. We’ll see if it continues and how the competition management can handle future situations.

Full results can be found at Svemo

The next race will be held in Örebro on August 23rd.


1 Shares:
Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

You May Also Like

Den tredje deltävlingen tog oss till ett väldigt varmt Borås med uppåt 30 graders värme. Under lördagens träningar höll fler förare tillbaka på körpass för att inte köra slut på sig innan tävlingarna ens hade startat.

Open

I open så deltog 24 förare, tillräckligt många för att det skulle köras A- och B-finaler även här. Bra jobbat arrangören!

Förarna delades upp på open ett och två, där första och andra platserna i open två får kliva upp och köra A-final. A-finalen har således 15 förare medan B-finalen bestod av 9 förare. Martin Ekwall och August Lundström jobbade sig in i A-finalen där dom kunde placera sig på nionde och fjortonde plats.

Nykomlingen Andreas Andersson var snabbast på dagens träning, snabbast på kvalet och vann heat ett och två. Han jobbade sig givetvis igenom hela fältet, på två varv (!), även i finalen med omvänd startordning och tog segern. Andreas hade en bästa tid under dagen på 55.933. Det hade räckt till en sjunde startplats i elit, och då hade han också fått någon att tampas med.

På andra plats, i samtliga tre heat, kom Albin Lundbäck. Albin körde bra redan på Tuvängen men kunde verkligen visa sin kapacitet nu på en bana med en längre grusslinga. Anton Johansson kunde knipa tredjeplatsen i första heat och i finalheatet. Han fick nöja sig med en sjätteplats i heat två. Trots det så fick han ihop tillräckligt med poäng för en pallplats.

Elit

För första gången på länge så fick vi ett spännande kval i elit. Efter bara några minuter in i kvalet så kunde vi se Hampus Gustafson komma springandes med hojen från andra sidan banan, i 26 graders värme. Väl av banan så lämnar han den till synes trasiga maskinen, springer till sitt tält och teamet gör i ordning andrahojen som stod på regndäck. Med 15 min kvar av passet så går Hampus ut på kalla däck. Det tar honom tre varv innan han känner att han kan börja pressa igen.

Under tiden så har Fredrik Eriksson jobbat på sina varvtider och satte 54.273 på varv sju. Strax därpå sätter Hampus sin snabbaste tid, 53.683. Fredrik förbättrar sig igen på sitt sista varv till 54.127, men det räcker inte riktigt för att slå Hampus. Carl Wennerberg satte tredje bästa tid på 54.556.

Hampus tar vinsten i heat ett och två från pole med sedvanlig enkelhet. I finalen så får han dock lite mothugg. Hampus hamnar bakom en vurpa på gruset under varv två, vilket ger killarna framför ett försprång. Efter första varvet så är han uppe på femte plats, men det tar honom ända till näst sista varvet innan han är uppe i ledningen.

Fredrik levererar och tar andra platsen i heat ett och två. I finalen så lyckas han aldrig ta sig förbi Skovby och får nöja sig med en tredjeplats. Daniel Christensen, Carl och Jonas Skovby bjöd på fina fighter. I heat ett så låg Daniel på tredjeplatsen i sex varv innan Skovby och Carl kunde passera. Efter det så tappade Daniel på förarna framför och han kunde aldrig riktigt utmana dom något mer under dagen. Skovby kunde ta sig förbi Carl och Daniel i det första heatet för tredjeplatsen. Carl vann fighten i heat två men får nöja sig med en fjärdeplats i finalheatet. Det är riktigt kul att se Skovby visa framfötterna när vi kör banor där det gynnar förare som är starka på löst underlag.

Hampus tog totalen för dagen med Fredrik på andra plats och Skovby på tredje.

Johan Altzar, som körde i Elit för första gången i Borlänge, placerade sig på en sjunde plats.

Vi känner ändå att vi ska nämna Fredrik en gång till. Av alla aktiva förare vi har så är Fredrik den som har kört längst. Han levererar år efter år och placerar sig på pallplatser konsekvent. Men framförallt så är det väldigt sällan vi ser Fredrik göra misstag i sin körning. Han förtjänar en extra bild.

Varvningar och blåflagg

Under dagen i Borås så såg vi tyvärr också något som inte gynnar förarna eller tävlingen. Vid minst fyra tillfällen kunde man se piloter som skulle till att bli varvade med tydlig blåflagg, ge på mer gas och, vi kan anta, försöka dra nytta av att snabbare förare ligger bakom. Kan man blocka varvningen så är det troligt att killen som jagade dig inte kan ta sig förbi heller.

Reglementet säger så här om den blåa flaggan som viftas när du håller på att bli varvad:

“Uppmärksamma, du håller på att bli varvad. Föraren ska fortsätta köra som tidigare med konsekvent spårval men utan att täcka eller köra defensivt.”

Tråkigt nog så var det flera förare som helt enkelt inte respekterade regelverket.
Vi får se om det fortsätter och hur tävlingsledningen kan hantera framtida situationer.

Fullständiga resultat hittar ni hos Svemo

Nästa deltävling körs i Örebro 23:e aug.
Vi ses inte där heller. 🙂

1 Shares:
Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

You May Also Like